top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle offertes, afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op deze pagina.

1. Partijen: De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als

Klant : de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Ietje Fotografie zoals omschreven in de offerte.

Fotograaf: Ietje van Boksel (of vervanger) – Ietje Fotografie

2. Verplichtingen fotograaf

Ietje Fotografie verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven in de offerte. Wijzigingen aan het formulier na ondertekening zijn niet toegestaan.

3. Verplichtingen van de Klant

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld in de offerte, verklaart te hebben kennis genomen van de informatie en heeft deze gecontroleerd op juistheid.

4. Geldigheidsduur offerte

Offertes uitgegeven door Ietje Fotografie hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van verzending per e-mail of post. Daarna kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan eniger informatie in de offerte, waarvoor niet voor akkoord getekend is.

5. Reservering

De reservering van een bruidsreportage op de datum vermeld in de offerte staat vast na ontvangst van de eerste termijn betaling. De reservering voor een fotoshoot, anders dan een bruidsreportage, staat vast na betaling van het gehele bedrag.

6. Betaling

Fotoshoot: Om een afspraak voor een fotoshoot vast te leggen , dient het volledige bedrag van de fotosessie betaald te worden.

Bruidsreportage: De klant dient het bedrag voor een bruidsreportage te voldoen aan Ietje Fotografie direct nadat de preview is verstuurd. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

Albums: Voordat er een bestelling wordt geplaatst bij de leverancier, dient de klant de volledige betaling voor het album te hebben voldaan aan Ietje Fotografie. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

7. Oplevering

Na aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Ietje Fotografie zijn nagekomen zoals vermeld.

Reclamatie is alleen mogelijk binnen 5 dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij wordt gerekend vanaf de datum van de poststempel.

Ietje fotografie verplicht zich na betaling van de klant tot het in onbeschadigde staat leveren van de fotoreportage op een datadrager en tenzij afgesproken, het album.

8. Annuleren van de opdracht

Bij afspraken geldt ten allen tijde dat wanneer de fotografe door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Ietje Fotografie daar niet verantwoordelijk voor is. Wel wordt er, indien mogelijk, naar een passende oplossing dan wel vervanging gezocht. Ietje Fotografie kan geen 100 % garantie geven op het vinden van een vervangende fotograaf. In dit geval krijgt de klant zijn aanbetaling terug. Ook biedt Ietje Fotografie geen garantie voor prijsverschil van Ietje Fotografie en de eventueel vervangende fotograaf.

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Bij het annuleren van een bruidsreportage door de klant, geldt de volgende annuleringsregeling:

Annuleringen

  1. tot 2 maanden tot de reportage : 30 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage
  2. binnen 2 maanden tot de reportage : 40 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage
  3. binnen 1 maand tot de reportage : 50 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage
  4. binnen 2 weken tot de reportage :60 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage

Bij een gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Onder geldige redenen voor het annuleren van een bruidsreportage vallen ziekte van de

klant, overlijden van de klant of overlijden van de naaste familieleden van de klant.

9. Uitloop

Op de ‘opdrachtbevestiging’ staan aanvangstijd en eindtijd vermeld. Deze zijn met de klant overeengekomen. Ietje Fotografie zorgt ervoor minimaal 10 minuten voor aanvangstijd aanwezig te zijn. Het kan zijn dat de reportage iets uitloopt. Er wordt een marge van maximaal 30 minuten aangehouden. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Bij een uitloop van meer dan 30 minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht.

Mocht de klant tijdens de reportage een verzoek hebben om de eindtijd te verlengen worden hiervoor de normale kosten gerekend, zoals ook van te voren bekend zijn gemaakt.

10. Prijzen

De totaal prijs wordt van te voren bekend gemaakt. De reiskostenvergoeding, + evt vergoeding voor veerboten, pont parkeergelden en taxikosten komt daar nog bij. Ietje Fotografie rijdt altijd met eigen vervoer.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

11. Fotolocatie

De klant is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een fotoreportage te maken (Ietje Fotografie denkt uiteraard graag mee en adviseert een binnen- én buitenlocatie vast te leggen).

12. Wederzijdse aansprakelijkheid

De klant kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan eigendommen van Ietje Fotografie en Ietje Fotografie stelt zich nimmer aansprakelijk voor ontstane schade aan eigendommen van de klant.

13 Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s is te allen tijden van de fotograaf. De klant geeft Ietje Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/nieuwsbrief/social media/andere websites) en in drukwerk (zoals flyers/expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden, collage’s of andere bewerkingen zijn niet toegestaan. Bij aanschaf van een DVD met de digitale ‘high resolution’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of online media.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.

14. Privacy en persoonsgegevens

Ietje Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden

bottom of page